21/06/2010

HUMMUS

La flama de la resistència
busca l´estratega perdut,
l´inquisidor selectiu que
donará fi a la lucidesa.
Aquest és el gran obstacle,
l´hummus de l´existencia sencera,
anihilar l´individu per forjar passions
contingudes

Antón

Sem comentários: