07/03/2010

UNDERGROUND


O primeiro punk chamouse Rimbaud.
Naceu tatexando a coxeira do mundo,
a infección purulenta dun útero
de arañeiras e paredes núas.

Enferruxado, viaxou á chantaxe
liberadora das palabras,
ao desleixo dunha boca sen dentes
mastigando o derradeiro anaco de vida.

Tatuemos entón o seu nome,
sexamos silenzo segredo,
mesquiños, escasos,
coma aprendices de pistola de Verlaine

Antón

Sem comentários: